Ip Man: The Awakening

Adventures of a young Master Ip in Hong Kong

Genres: Action

Actor: Guan-Ying Chen, Hao Yan Fei, Miao Xie

Director: Li Xi Jie, Zhang Zhu Lin

Country: China

Duration: 1h 20m

Quality: HD

Release: 2022